Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của công chức, viên chức được tính thế nào?

Hướng dẫn cách tính phụ cấp ưu đãi theo nghề cho công chức, viên chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Hướng dẫn cách tính phụ cấp ưu đãi theo nghề cho công chức, viên chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Hướng dẫn cách tính phụ cấp ưu đãi theo nghề cho công chức, viên chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top