Mức lương tối thiểu vùng chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động

Người lao động nào cũng muốn thu nhập đảm bảo mức sống tối thiểu. (ảnh mang tính minh họa)
Người lao động nào cũng muốn thu nhập đảm bảo mức sống tối thiểu. (ảnh mang tính minh họa)
Người lao động nào cũng muốn thu nhập đảm bảo mức sống tối thiểu. (ảnh mang tính minh họa)
Lên top