Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổng kết công tác năm 2016:

Mức ăn ca đạt 35.000đ/bữa/người