Một trường đại học nợ kinh phí công đoàn hơn 540 triệu đồng

Trường ĐH Võ Trường Toản hiện đang nợ kinh phí CĐ hơn 540 triệu đồng.
Trường ĐH Võ Trường Toản hiện đang nợ kinh phí CĐ hơn 540 triệu đồng.
Trường ĐH Võ Trường Toản hiện đang nợ kinh phí CĐ hơn 540 triệu đồng.
Lên top