Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao quà tới công nhân lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Huyền
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao quà tới công nhân lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Huyền
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao quà tới công nhân lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Huyền
Lên top