Một số tỉnh lên kế hoạch đón công dân từ Bắc Giang về quê

Xe đón công dân từ Bắc Giang về Lạng Sơn. Ảnh: BLS.
Xe đón công dân từ Bắc Giang về Lạng Sơn. Ảnh: BLS.
Xe đón công dân từ Bắc Giang về Lạng Sơn. Ảnh: BLS.
Lên top