Một ngày nhập ngũ của sinh viên Đại học Công đoàn

Giờ học trên thao trường của sinh viên khoa Luật và khoa Quan hệ lao động, Đại học Công đoàn. Ảnh: ĐHCĐ
Giờ học trên thao trường của sinh viên khoa Luật và khoa Quan hệ lao động, Đại học Công đoàn. Ảnh: ĐHCĐ
Giờ học trên thao trường của sinh viên khoa Luật và khoa Quan hệ lao động, Đại học Công đoàn. Ảnh: ĐHCĐ
Lên top