Một doanh nghiệp Thái Bình tặng 10.000 khẩu trang CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình tặng 10.000 khẩu trang cho CNLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh Bá Mạnh
Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình tặng 10.000 khẩu trang cho CNLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh Bá Mạnh
Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình tặng 10.000 khẩu trang cho CNLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh Bá Mạnh
Lên top