Một doanh nghiệp ở Hải Phòng thiếu hơn 10.000 lao động do ảnh hưởng của dịch

Một doanh nghiệp ở Hải Phòng có hơn 10.000 lao động không thể trở lại làm việc sau Tết do dịch. Ảnh Regina Miracle Việt Nam
Một doanh nghiệp ở Hải Phòng có hơn 10.000 lao động không thể trở lại làm việc sau Tết do dịch. Ảnh Regina Miracle Việt Nam
Một doanh nghiệp ở Hải Phòng có hơn 10.000 lao động không thể trở lại làm việc sau Tết do dịch. Ảnh Regina Miracle Việt Nam
Lên top