Cà Mau:

Một đoàn viên nhà bị cháy cần giúp đỡ

Cán bộ Công đoàn có mặt hỗ trợ đoàn viên bị cháy nhà. Ảnh: Nhật Hồ
Cán bộ Công đoàn có mặt hỗ trợ đoàn viên bị cháy nhà. Ảnh: Nhật Hồ
Cán bộ Công đoàn có mặt hỗ trợ đoàn viên bị cháy nhà. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top