Một công ty ở Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 2 tháng lương cho người lao động

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top