Một công ty ở Đồng Nai tặng nhẫn vàng cho công nhân vào dịp 20.10

Công nhân lao động làm việc có thâm niên từ 4 năm trở lên được tặng nhẫn vàng. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Công nhân lao động làm việc có thâm niên từ 4 năm trở lên được tặng nhẫn vàng. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Công nhân lao động làm việc có thâm niên từ 4 năm trở lên được tặng nhẫn vàng. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top