Một công ty may mặc ở Hải Dương tạm dừng hoạt động do xuất hiện ca F0

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu Công ty TNHH May mặc quốc tế Phú Nguyên dừng hoạt động do xuất hiện ca F0. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu Công ty TNHH May mặc quốc tế Phú Nguyên dừng hoạt động do xuất hiện ca F0. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu Công ty TNHH May mặc quốc tế Phú Nguyên dừng hoạt động do xuất hiện ca F0. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top