Một công ty lì xì 5,5 triệu cho lao động ở lại nhà máy làm việc chống dịch

Công ty ở Bình Dương thưởng 5,5 triệu đồng cho mỗi công nhân ở lại nhà máy sản xuất, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Dương Bình
Công ty ở Bình Dương thưởng 5,5 triệu đồng cho mỗi công nhân ở lại nhà máy sản xuất, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Dương Bình
Công ty ở Bình Dương thưởng 5,5 triệu đồng cho mỗi công nhân ở lại nhà máy sản xuất, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Dương Bình
Lên top