Một công nhân F0, trên 1.000 lao động lo mất Tết

Công nhân Công ty TNHH MTV Pinetree lúc chưa tạm ngưng do COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân Công ty TNHH MTV Pinetree lúc chưa tạm ngưng do COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân Công ty TNHH MTV Pinetree lúc chưa tạm ngưng do COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top