KHÁNH HÒA:

Một chuyên viên Sở Ngoại vụ “cầu cứu”

Quyết định tạm đình chỉ công việc với bà Uyên của Sở Ngoại vụ. Ảnh: P.V
Quyết định tạm đình chỉ công việc với bà Uyên của Sở Ngoại vụ. Ảnh: P.V
Quyết định tạm đình chỉ công việc với bà Uyên của Sở Ngoại vụ. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top