ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGỌ DUY HIỂU:

Một bộ phận không nhỏ công nhân lao động đang rất khó khăn

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi thảo luận ở tổ ngày 24.10.
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi thảo luận ở tổ ngày 24.10.
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi thảo luận ở tổ ngày 24.10.
Lên top