Mong ước đứng trong hàng ngũ của Đảng

Dương Minh Ngọc (thứ tư từ phải sang) và các bạn cùng công ty nhân ngày 8.3. 
Ảnh: N.V
Dương Minh Ngọc (thứ tư từ phải sang) và các bạn cùng công ty nhân ngày 8.3. Ảnh: N.V
Dương Minh Ngọc (thứ tư từ phải sang) và các bạn cùng công ty nhân ngày 8.3. Ảnh: N.V
Lên top