Mong tạo điều kiện cho lao động nữ từ 45 tuổi được tư vấn học thêm nghề

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: D.Hưng
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: D.Hưng
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: D.Hưng
Lên top