Mong phối hợp tốt hơn nữa giữa Báo Lao Động, Quỹ TLV với LĐLĐ Hà Tĩnh

Bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ TLV phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ TLV phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ TLV phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top