Đồng chí Trần Văn Túy trao quà công nhân lao động Bắc Ninh:

Mong người lao động tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỹ năng làm việc

Đồng chí Trần Văn Tuý và các đồng chí lãnh đạo trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trần Văn Tuý và các đồng chí lãnh đạo trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trần Văn Tuý và các đồng chí lãnh đạo trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top