Mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người lao động

Các cán bộ CĐCS đều mong muốn Đảng có những chủ trương, chính sách nâng cao tiền lương, thu nhập, chất lượng cuộc sống của CNLĐ. Ảnh: Nam Dương
Các cán bộ CĐCS đều mong muốn Đảng có những chủ trương, chính sách nâng cao tiền lương, thu nhập, chất lượng cuộc sống của CNLĐ. Ảnh: Nam Dương
Các cán bộ CĐCS đều mong muốn Đảng có những chủ trương, chính sách nâng cao tiền lương, thu nhập, chất lượng cuộc sống của CNLĐ. Ảnh: Nam Dương
Lên top