Mong muốn giản đơn của công nhân xóm trọ Hải Phòng mùa nắng nóng

Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp Công đoàn, doanh nghiệp, nhất là trong mùa nắng, nóng. Ảnh MD
Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp Công đoàn, doanh nghiệp, nhất là trong mùa nắng, nóng. Ảnh MD
Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp Công đoàn, doanh nghiệp, nhất là trong mùa nắng, nóng. Ảnh MD
Lên top