Mong muốn của công nhân lao động, cán bộ Công đoàn

Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) tranh thủ đi chợ trước giờ vào ca. 
Ảnh: Bảo Hân
Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) tranh thủ đi chợ trước giờ vào ca. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) tranh thủ đi chợ trước giờ vào ca. Ảnh: Bảo Hân
Lên top