CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CĐ VÀ NLĐ, CHỦ DOANH NGHIỆP HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Mong muốn công đoàn tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn

Lên top