Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mong một cái Tết đủ đầy

NLĐ tham gia Tết sum vầy 2017 do LĐLĐ TPHCM tổ chức.
NLĐ tham gia Tết sum vầy 2017 do LĐLĐ TPHCM tổ chức.