Lò Thị Mỷ - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang:

Mong giảm bớt những khó khăn cho người lao động