kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020)

Mong có phong trào nam giới chia sẻ công việc gia đình

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (giữa) trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho đại diện CĐCS Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (thứ hai từ phải sang) vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (giữa) trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho đại diện CĐCS Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (thứ hai từ phải sang) vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (giữa) trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho đại diện CĐCS Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (thứ hai từ phải sang) vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Hải Anh
Lên top