Mong có những bữa ăn ngon ở xưởng

Miếng sườn non có dòi tại một bữa ăn của công nhân. Ảnh: LÊ TUYẾT
Miếng sườn non có dòi tại một bữa ăn của công nhân. Ảnh: LÊ TUYẾT