Mong có nhà trẻ và tạo điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ

Các chuyên gia trao đổi về các vấn đề đời sống công nhân lao động, nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: Nguyên Quỳnh
Các chuyên gia trao đổi về các vấn đề đời sống công nhân lao động, nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: Nguyên Quỳnh
Các chuyên gia trao đổi về các vấn đề đời sống công nhân lao động, nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: Nguyên Quỳnh
Lên top