Móng Cái “nghỉ chơi” với đơn vị nợ bảo hiểm: Thêm 18 đơn vị nộp tiền

Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện Quảng Ninh phát lương hưu, trợ cấp tận nhà trong bối cảnh diễn biến COVID-19 phức tạp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện Quảng Ninh phát lương hưu, trợ cấp tận nhà trong bối cảnh diễn biến COVID-19 phức tạp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bảo hiểm Xã hội Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện Quảng Ninh phát lương hưu, trợ cấp tận nhà trong bối cảnh diễn biến COVID-19 phức tạp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top