Mong các thầy thuốc tiêu biểu gương mẫu trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng quà cho các thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng quà cho các thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng quà cho các thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: Xuân Trường
Lên top