150 NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL ĐÔNG VĂN (THANH HOÁ):

Mòn mỏi chờ được giải quyết chế độ BHXH

Đại diện công nhân Xí nghiệp gạch tuynel K2 Đông Văn kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: P.V
Đại diện công nhân Xí nghiệp gạch tuynel K2 Đông Văn kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: P.V
Đại diện công nhân Xí nghiệp gạch tuynel K2 Đông Văn kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: P.V
Lên top