Anh Nguyễn Bình Yên - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Sao Việt:

Mỗi sáng tạo đều bắt nguồn từ chăm lo người lao động

Anh Nguyễn Bình Yên (thứ nhất, phải sang) trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Bình Yên (thứ nhất, phải sang) trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Bình Yên (thứ nhất, phải sang) trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: NVCC
Lên top