Công ty TNHH HYUNDAI KEFICO Việt Nam:

Mỗi nhân viên là tài sản quý, là nhân tố quan trọng của công ty

Nhân viên Công ty TNHH HYUNDAI KEFICO Việt Nam tập Yoga. Ảnh: CTCC
Nhân viên Công ty TNHH HYUNDAI KEFICO Việt Nam tập Yoga. Ảnh: CTCC
Nhân viên Công ty TNHH HYUNDAI KEFICO Việt Nam tập Yoga. Ảnh: CTCC
Lên top