Mời người lao động lên công ty để giải quyết tiền lương

Chị Phạm Thị Minh Thơ trình bày sự việc tại Báo Lao Động. Ảnh: L.T
Chị Phạm Thị Minh Thơ trình bày sự việc tại Báo Lao Động. Ảnh: L.T
Chị Phạm Thị Minh Thơ trình bày sự việc tại Báo Lao Động. Ảnh: L.T
Lên top