Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn sau ca làm việc

Thợ mỏ cần trở về nhà an toàn sau ngày làm việc. Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ cần trở về nhà an toàn sau ngày làm việc. Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ cần trở về nhà an toàn sau ngày làm việc. Ảnh: T.N.D
Lên top