Mỗi năm, người lao động Việt Nam tại nước ngoài gửi về 3 tỉ USD

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: V.L