BÌNH ĐỊNH:

Mỗi năm đề nghị xử lý hình sự ít nhất 2 vụ vi phạm pháp luật BHXH

Khung cảnh đìu hiu, đổ nát ở Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh: X.N
Khung cảnh đìu hiu, đổ nát ở Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh: X.N
Khung cảnh đìu hiu, đổ nát ở Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh: X.N
Lên top