Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá:

Mỗi đoàn viên hãy thi đua bằng những việc cụ thể vì quê hương thịnh vượng

Lên top