Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức 2 "Bữa cơm công trường" trong Tháng Công nhân

Các công nhân ngành điện TPHCM làm việc tại công trường sẽ được công đoàn cơ sở chăm lo "Bữa ăn công trường" ít nhất 2 lần trong Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh Đức Long
Các công nhân ngành điện TPHCM làm việc tại công trường sẽ được công đoàn cơ sở chăm lo "Bữa ăn công trường" ít nhất 2 lần trong Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh Đức Long
Các công nhân ngành điện TPHCM làm việc tại công trường sẽ được công đoàn cơ sở chăm lo "Bữa ăn công trường" ít nhất 2 lần trong Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh Đức Long
Lên top