"Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên"

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng trung ương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng trung ương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng trung ương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top