THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC GẮN VỚI THỰC HIỆN VĂN HOÁ CÔNG SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2028:

Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn một mô hình cụ thể

Lên top