Mọi cơ chế, chính sách phải hướng tới công nhân lao động

Việt Lâm |

Tham gia Diễn đàn 2 với chủ đề “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động” do Tổng LĐLĐVN tổ chức nhân dịp Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ kinh nghiệm về khen thưởng bậc cao cho công nhân trực tiếp.

1.284 công nhân lao động được tôn vinh

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có trên 300.000 công nhân lao động. Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong công nhân lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp phát động và tổ chức các phong trào thi đua; coi đây là giải pháp hữu hiệu chủ yếu, là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phải luôn phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với phương châm lấy công nhân lao động là trung tâm, chủ thể của các phong trào thi đua.

Đặc biệt, một số phong trào thi đua được phát động hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, trọng tâm, cấp bách như: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… được các công đoàn phối hợp triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng chính quyền, chuyên môn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị và doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng như UBND tỉnh tặng cờ cho 236 tập thể, tặng bằng khen cho 1.076 tập thể, 1.885 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ cho 34 tập thể, tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” cho 1 cán bộ công đoàn chuyên trách; “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” cho 04 công nhân lao động, tặng “Bằng lao động sáng tạo” cho 45 CNVCLĐ, tặng bằng khen cho 172 tập thể, 179 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ cho 69 tập thể, tặng bằng khen cho 1.274 tập thể, 5.605 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu để khen thưởng những người trực tiếp lao động, sản xuất có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

“Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 14 Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, trao bằng khen cho 1.284 công nhân lao động - là những công nhân lao động có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình lao động, sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững” - ông Nguyễn Văn Cảnh cho hay.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh
Các đại biểu tham dự Diễn đàn số 2. Ảnh: Hà Anh

Quan tâm đến khen thưởng theo đợt, đột xuất

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chia sẻ kinh nghiệm: các cấp, các ngành cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Càng khó khăn thì càng phải thi đua" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt lưu ý, thi đua, khen thưởng phải xuất phát từ công nhân lao động trực tiếp; công nhân lao động vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của các phong trào thi đua; mọi cơ chế, chính sách phải hướng tới công nhân lao động và vì lợi ích của tập thể và công nhân lao động.

Phong trào thi đua phải gắn với lợi ích chung, đồng thời phải hài hòa với lợi ích riêng để tạo sức sống, nuôi dưỡng các phong trào thi đua; chú trọng hơn nữa khen thưởng đối với công nhân trực tiếp ở cơ sở, nhất là cho công nhân lao động thực sự tiêu biểu, xuất sắc.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, đôn đốc, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để kịp thời khen thưởng, tránh việc phát động phong trào hình thức, để xảy ra sai sót.

Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, ông Nguyễn Văn Cảnh đề xuất là tăng cường, đổi mới sự công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở, cần phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

Quan tâm đến khen thưởng theo đợt, đột xuất; khen thưởng những tập thể, cá nhân là công nhân lao động trực tiếp ở cơ sở có tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng, tạo sức lan toả rộng khắp, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.

Diễn đàn số 1: Chủ đề thảo luận: “Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”.

Diễn đàn số 2: Chủ đề thảo luận “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”.

Diễn đàn số 3: Chủ đề thảo luận “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”.

Diễn đàn số 4: Chủ đề thảo luận “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động”.

Diễn đàn số 5: Chủ đề thảo luận “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Diễn đàn số 6: Chủ đề thảo luận “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Diễn đàn số 7: Chủ đề thảo luận “Nâng cao chất lượng công tác nữ công; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”.

Diễn đàn số 8: Chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Diễn đàn số 9: Chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Diễn đàn số 10: Chủ đề thảo luận: “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại Diễn đàn số 1, chiều 30.11, với sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cán bộ Công đoàn đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch”. Đây là những vấn đề cấp thiết khi công đoàn cơ sở không còn là lựa chọn duy nhất của người lao động.

Người lao động được thụ hưởng giá trị 1.200 tỉ đồng nhờ thoả ước lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công ty TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), tổng giá trị có lợi hàng năm tăng thêm từ thoả ước lao động tập thể, mà người lao động được thụ hưởng khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại Diễn đàn số 1, chiều 30.11, với sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cán bộ Công đoàn đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch”. Đây là những vấn đề cấp thiết khi công đoàn cơ sở không còn là lựa chọn duy nhất của người lao động.

Người lao động được thụ hưởng giá trị 1.200 tỉ đồng nhờ thoả ước lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công ty TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP Biên Hoà), tổng giá trị có lợi hàng năm tăng thêm từ thoả ước lao động tập thể, mà người lao động được thụ hưởng khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết: