Mới có 1/3 số lao động trong các KCN Hải Dương đi làm lại

Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tặng đồ dùng thiết yếu cho NLĐ trong các khu công nghiệp. Ảnh: P.H
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tặng đồ dùng thiết yếu cho NLĐ trong các khu công nghiệp. Ảnh: P.H
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tặng đồ dùng thiết yếu cho NLĐ trong các khu công nghiệp. Ảnh: P.H
Lên top