Doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn mạnh:

Mở rộng sản xuất, thu hút thêm công nhân

Công nhân lao động Công ty TNHH Le Long Viêt Nam luôn mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách... trong xưởng sản xuất và trên xe đưa đón công nhân. Ảnh: Kỳ quan
Công nhân lao động Công ty TNHH Le Long Viêt Nam luôn mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách... trong xưởng sản xuất và trên xe đưa đón công nhân. Ảnh: Kỳ quan
Công nhân lao động Công ty TNHH Le Long Viêt Nam luôn mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách... trong xưởng sản xuất và trên xe đưa đón công nhân. Ảnh: Kỳ quan
Lên top