Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.A
Lên top