Mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho gần 1.200 cán bộ công đoàn

Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh tổ chức lễ thành lập CĐCS Trường Mầm non Su Su. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh tổ chức lễ thành lập CĐCS Trường Mầm non Su Su. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh tổ chức lễ thành lập CĐCS Trường Mầm non Su Su. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top