Mô hình thích ứng dịch bệnh là tiêu chí của Doanh nghiệp tiêu biểu vì NLĐ

Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và công tác chăm lo cho người lao động là 1 trong những tiêu chí để bình chọn "Doanh nghiệp  tiêu biểu vì người lao động ngành Dệt May" lần thứ III - năm 2021. Ảnh: Hải Anh
Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và công tác chăm lo cho người lao động là 1 trong những tiêu chí để bình chọn "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động ngành Dệt May" lần thứ III - năm 2021. Ảnh: Hải Anh
Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và công tác chăm lo cho người lao động là 1 trong những tiêu chí để bình chọn "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động ngành Dệt May" lần thứ III - năm 2021. Ảnh: Hải Anh
Lên top