Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gạch ngói Đất Việt:

“Mình vì công nhân, công nhân sẽ hết lòng vì mình”

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gạch ngói Đất Việt Nguyễn Văn Lai trao đổi với các nữ công nhân công ty. 
Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gạch ngói Đất Việt Nguyễn Văn Lai trao đổi với các nữ công nhân công ty. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gạch ngói Đất Việt Nguyễn Văn Lai trao đổi với các nữ công nhân công ty. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top